Kleurloos bindmiddel in Warm Mix kleurasfalt, een hoogwaardige, circulaire en veilige toepassing

Recent onderzoek van Latexfalt en Ooms Producten toont aan dat met kleurloos bindmiddel verantwoord een kwalitatief, hoogwaardig warm mix kleurasfalt kan worden geproduceerd. Lees hieronder het volledige onderzoek met de belangrijkste conclusies.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • Kleurloos bindmiddel is kwalitatief (of qua mechanische eigenschappen) tenminste gelijkwaardig aan zwarte bitumen, en heeft een consistentere kwaliteit.
  • Kleurloos bindmiddel heeft een betere compatibiliteit met kleurpigmenten, het asfalt heeft daardoor een langere levensduur, die ook beter voorspelbaar is.
  • De nieuwe generatie kleurloos bindmiddel (low temperature) kan moeiteloos geproduceerd en verwerkt worden bij temperaturen tussen de 130-140 Graden Celsius (warm mix)
    en past daarmee uitstekend binnen de ambitie van de VBW om per 2025 te stoppen met de productie van wegenbouwasfalt op hoge temperaturen (hot mix)
  • De uitstoot van emissies, dampen en aerosolen bij deze lagere temperaturen is minimaal, en blijft ruimschoots onder de grenswaarden zoals opgenomen in de Arbonormen.
  • Kleurloos bindmiddel is volledig compatibel met standaard bitumen. Recycling van gekleurd asfalt is dan ook goed mogelijk. Voor horizontale recycling, waarmee optimaal hergebruik ontstaat,  is het advies om kleurasfalt PR materiaal apart op te slaan bij de asfaltbanken-en centrales.